BÉRÉPGÉP/SOSTYRE.HU ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGTECHNIKAI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK!

I.FEJEZET: BÉRÉPGÉP/SOSTYRE.HU ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGTECHNIKAI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK!

 

II. FEJEZET: GDPR ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

I.BÉRÉPGÉP/SOSTYRE.HU ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGTECHNIKAI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK!

 

Figyelmeztetés!!! Olvassa el az alábbi összes biztonsági tudnivalót és munkavédelmi utasítást, mert a biztonsági tudnivalók és munkavédelmi utasítások be nem tartása súlyos sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhatnak, melyekért felelősséget nem, vagy csak korlátozottan vállalunk.

Az elektromos áram / feszültség alatt álló vezeték vagy alkatrész megérintése életveszélyes, ne használja a szerszámot/gépet ha a csatlakozókábel, a hálózati csatlakozó vagy a készülék védőburkolata sérült!

A gépeket általános szabály szerint csak arra képesített személy használhatja, így a használatot átengedni 14 éves kor alatti gyermekek valamint korlátozott fizikai érzékszervekkel rendelkező vagy megváltozott szellemi képességekkel élő személyek részére TILOS! A nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek a gépek biztonságos használatára vonatkozó felvilágosítás és lehetséges veszélyek megértése után, csak képesített személy szigorú felügyelete mellett használhatják.

Figyelem! Alaposan olvassa el a biztonsági útmutatót a gépek használata előtt és mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági rendszabályokat, így elkerülheti a tűzveszélyt az elektromos áramütést és a személyi sérüléseket és az anyagi kár lehetőségét.

Kérjük mielőtt bármilyen beállítást, adapter-cserét, vagy változtatást végez a gépen/eszközön, mindig csatlakoztassa le a készüléket a hálózati feszültségről, kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

 

1. A munkaterület

 1. A munkaterületét mindig tartsa tisztán és rendben. Zsúfolt és rendetlen munkaterület növeli a balesetveszély kockázatát. Gondoskodjon a munkaterület megfelelő megvilágításáról és ne használja a gépeket robbanás és tűzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok és gázok közelében. A kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet mely begyújthatja a port vagy a gázt!

 2. Tartsa távol a gyerekeket, gondoskodjon arról, hogy a gyermekek más személyek vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék meg a gépet, és a hálózati kábelt, továbbá elvonhatják az Ön figyelmét a készülék irányításáról.

 3. Soha ne használjon elektromos készüléket megtöltött (merülő)kád, zuhanyzó vagy úszómedence közvetlen környezetében.

2. Biztonsági előírások

 1. A készülék csatlakozó dugójának illeszkednie kell a dugaszoló aljzathoz soha ne változtasson a csatlakozó dugóján, soha ne használjon semmilyen adaptert földelt készülékhez

 2. Kerülje az érintkezést a fémekkel, például csövekkel, radiátorokkal, tűzhellyel és pl. hűtőszekrénnyel. Viseljen gumitalpú cipőt extrém munkakörülmények között például magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén ügyeljen az elektromos biztonságra, használjon hibaáram védelmi kapcsolót (FI-relét).

 3. Mindig legyen figyelemmel a környezeti hatásokra ne hagyja a szabadban a gépeket óvja az esőtől ne használja nyirkos nedves környezetben. Soha semmilyen körülmények között ne mártson semmilyen készüléket a vízbe.

 4. Bánjon gondosan a kábellel, soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet és kérjük ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektől védje az olajtól és hőtől, minden használat előtt ellenőrizze a kábel állapotát és soha ne indítsa be a gépet sérült kábellel. Az összetekeredett hálózati kábel használata jelentősen növelheti az elektromos áramütés kockázatát.

 5. Vihar/ villámlás esetén ne használjon az elektromos készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót.

 6. Soha ne szerelje le, módosítsa vagy blokkolja a készülék biztonsági elemeit.

 7. A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad használni. A használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt is, cserélje le, ha sérült. Teljesítménycsökkenés nélkül maximum 30 méter hosszú hosszabbító kábelt használhat.

 8. Sűrített levegővel működő gépeket tűz- és robbanásveszély miatt soha ne működtessen gyúlékony gázzal vagy oxigénnel.

 9. A sűrített levegős gyorscsatlakozót határozottan csatlakoztassa a kattanásig, mert a leváló légkábel személyi sérülést okozhat.

3. Munkavédelem

 1. Munkavégzés során koncentráljon az elvégzendő munkájára, ne használjon semmilyen gépet, ha fáradt, ha hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres befolyásoltság alatt áll. Gépek, kéziszerszámok használatakor egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos baleset előidézője lehet.

 2. Mindig viseljen munkavédelmi védőfelszerelést, így viseljen védőszemüveget, használjon arc vagy pormaszkot, ha az elvégzendő munka nagy porral vagy lepattanó szikrával járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre, viseljen hallásvédőt vagy használjon füldugót.

 3. Ne hagyja a felügyelet nélkül bekapcsolva a gépet. (Ha csak nem a technológia ezt megkívánja, pl a működő ózongenerátor légterében tartózkodni szigorúan tilos!!) Győződjön meg róla, hogy a gép/készülék kapcsolója kikapcsolt állapotban van, mielőtt az áramforrásra csatlakoztatja. Ne hordozza a feszültség alatt levő gépet ujjával az üzemi kapcsolón mert a vétlen indítás súlyos baleset idézhet elő

 4. Ne hagyjon szerelőkulcsot, szerszámot a gépben. A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerelő szerszámot vagy kulcsot eltávolították a készülékből.

 5. Álljon biztonságosan, kerülje az abnormális, rendellenes testtartást és az egyensúlyát soha ne veszítse el, így munkavégzés során jobban irányíthatja a készüléket még váratlan helyzetekben is.

 6. Viseljen megfelelő munkaruházatot. A szabadban viseljen gumikesztyűt és csúszásmentes lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot. A munkavégzés közben tartsa távol hosszú haját ruházatát és munkakesztyűjét a mozgó részektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy hosszú haj beleakadhatnak a forgó-mozgó részekbe. A hosszú haj esetében használjon hajgumit, kötőt vagy sapkát, hogy ne zavarják a munkavégzésben.

 7. Ha a készüléken megtalálható a porelszívási lehetőség vagy a porzsák ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket munka közben. Porelszívó berendezés használatával nagymértékben csökkenthetőek a por okozta veszélyek.

4. A gépek használata és ápolása

 1. Mindig a megfelelő teljesítményű szerszámot használja, ne erőltesse kéziszerszámot. Ne erőltesse túl a kisebb teljesítményű gépeket, tartozékokat a nagyobb teljesítményt igénylő munkánál. A gépekkel jobban és biztonságosabban végezheti a munkáját, ha a teljesítmény kategóriának megfelelően használja. Az Ön biztonsága érdekében csak olyan tartozékot, illetve kiegészítő berendezéseket használjon melyek a kezelési utasítás ajánl.

 2. Ne használja a gépet, ha a kapcsolója nem működőképes. Bármelyik kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval nagyon veszélyes ezért azonnal meg kell javítani a kapcsolót, ha az sérült vagy nem működőképes.

 3. Áramtalanítsa készülékeket és/vagy távolítsa el az akkumulátort a készülékből, ha nem használja azt, vagy mielőtt változtatna a beállításon, vagy tartozékot cserél, valamint a termék átvizsgálása előtt.

 4. Ügyeljen a gépek megfelelő tárolására, ha nem használja a gépet, tartsa száraz, gyermekek elől gondosan elzárt helyen.

 5. Ellenőrizze a készülékek állapotát minden használat előtt, ellenőrizze a hálózati kábelt. Vizsgálja meg hogy a mozgó részek megfelelően működnek nincsenek-e akadályoztatva. Ellenőrizze az olajozásukat esetleg előforduló töréseket vagy kézvédő vagy kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolja a készülék használatát Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelel működik és megfelelő teljesítményt biztosít. Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült, vagy hibás. Az alkatrészek javítását vagy cseréjét csak kijelölt szakszervizek végezhetik, soha ne kísérelje meg a javítást önállóan. A sérült részeket és védőberendezések az előírás szerint kell javíttatni vagy cseréltetni.

 6. Rögzítse a munkadarabot, használjon satut vagy más leszorító eszközt a munkadarab rögzítésére és így biztonságosabbá válik a munkavégzés és mindkét keze szabadon marad a gép irányítására

 7. Kövesse a karbantartásra és tartozék cserére vonatkozó előírásokat tartsa a fogantyúkat és kapcsolókat szárazon tisztán olajtól és zsírtól mentesen.

Reméljük a fenti biztonsági figyelmeztetések és munkavédelmi előírások betartása segít Önnek munkájának balesetmentes és szakszerű elvégzésében.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.GDPR ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint vállalkozásunk Ügyfelét valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét az S.O.S. Szerviz és Kölcsönzőcentrum adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 

BEVEZETŐ

Jelen adatvédelmi tájékoztató arra szolgál, hogy a lehető legérthetőbb formában közölje az érintettekkel hogy ki, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel az általuk szolgáltatott adatokat, valamint felvilágosítást nyújtson a jogaikról és – bizonyos esetekben – a jogorvoslati lehetőségeikről.

Az előzetes tájékoztató tartalmát jogszabály határozza meg, ahogy azt is, hogy milyen tevékenységeket (pl. hírlevél küldés, direkt marketing célú levelezés) kell a tevékenység megkezdése előtt bejelenteni a hatóság adatvédelmi nyilvántartásába.

 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Az S.O.S. Szerviz és Kölcsönzőcentrumaz adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

 4. Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az S.O.S. Szerviz és Kölcsönzőcentrum az Ön személyes adatait

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

 3. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 1. Kik vagyunk?

Egy családi vállalkozás… az APRIFAX Kft.

Címünk: 4552 Napkor, Orosi u. 89.

Adószámunk: 23900231-2-15

Kapcsolattartás: +36 20 50000 20

Vállalkozásunk honlapja: www.sostyre.hu

Vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, de ennek ellenére társaságunk foglalkoztat adatvédelmi referenst neve Kerényi Tibor Zsolt, elérhetősége (e-mail cím): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: ININET Internet Kft. 1063 Budapest Szinyei Merse utca 10., e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.telefonszám+36 20 293 9058

 1. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

 1. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,

 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 • Telefon: +36 (1) 391-1400

 • Fax: +36 (1) 391-1410

 • E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  Honlap:
  https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,

 • azok forrásáról,

 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 8 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 8 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 8 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna esetleges panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Vállalkozásunkat.

 1. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.sostyre.hu weboldalon történik.

Napkor, 2021. március 20.

Kapcsolat

4552 Napkor
Orosi u 89. sz.
(a 41-es főúttól 100m-re / 10-es km)
Mobil: 06 20 50000 20
Mobil: 06 20 50000 10
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Partnerek

Kövessen minket

Rólunk

SZERVIZ- ÉS KÖLCSÖNZŐCENTRUM MINDENÁRON, SZINTE MINDEN ÁRON!